Информатор о раду Основног суда у Пожаревцу за 2010. годину

Информатор о раду Основног суда у Пожаревцу, ажуриран дана 6. маја 2010. године, можете преузети из секције 'Интерни акти'. Информатор је донет дана 25.1.2010. године и у њега ће се редовно уносити измене везане за рад, организацију и функционисање суда, и исте ће се објављивати на интернет презентацији суда.