Информатор о раду суда за 2013. годину

У секцији “Интерни акти” можете преузети Информатор о раду Основног суда у Пожаревцу за 2013. годину са изменама до дана 14.2.2013. године. Информатор је ажуриран у погледу броја судија, судијских помоћника, судијских приправника-волонтера у седишту суда и судским јединицама, унети су подаци о спроведеним јавним набавкама и приходима и расходима у 2012. години. Такође су додати нови директни бројеви телефона ка одсецима писарнице суда и нове скице другог спрата и међуспрата зграде суда где је дошло до промене распореда и намене одређених просторија.