ISTRAŽNA

Centrala: Lokal: 012/544/090 012/544/091 103 Zapisničari Vesna Ratković Olivera Nešić Suzana Jovanović Istražna pisarnica se nalazi na prvom međuspratu sudske zgrade, kancelarija br. 3. Nakon saslušanja, u istražnoj pisarnici Osnovnog suda u Požarevcu stranka može da se informiše o: broju predmeta imenu sudije kojem je predmet dodeljen u rad kretanju predmeta da razgleda predmet, prepisuje delove predmeta molbom može da zatraži prepis ili fotokopiju pojedinih pismena iz spisa predmeta (molbu odobrava sudija) može dobiti potvrdu da je pokrenut spor