Januarski ispitni rok za izvršitelje

Dana 9.12.2011. godine u “Službenom glasniku Republike Srbije” broj 93/2011 objavljen je Oglas za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za izvršitelja. Sadržinu oglasa možete pogledati  na  internet prezentaciji Ministarstva pravde ili možete preuzeti sam oglas sa sledećeg linka.