Јавна набавка горива – ЈН.бр.2/2014

Основни суд у Пожаревцу расписао је јавну набавку мале вредности, ЈН.бр. 2/2014, следећих добара – горива: безоловног бензина БМБ 95 и евро дизела EУД. Из секције “Јавне набавке” можете преузети Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију. Рок за подношење понуда је 10.3.2014. до 10:00 часова.