Јавна набавка ИВ Су-22 16/2013 од 30.08.2013.

У оквиру секције “Јавне набавке” можете преузети Позив за достављање понуда и Конкурсну документацију за јавну набавку Основног суда у Пожаревцу ИВ Су-22  16/2013 од 30.08.2013. године, чији су предмет радови и то: санација кровног покривача, кровне и фасадне лимарије, санација мокрих чворова, водоводне и канализационе инсталације, санација плафона и зидова сале и степенишних просторија, санација пода од паркета и реконструкција постојеће и доградња нове електричне инсталације на згради Судске јединице у Петровцу на Млави, ул. Српских владара бр.159. Рок за подношење понуда је до 30.09.2013. године.