Javna nabavka male vrednosti JNMV.br.5/2014

Dana 08.09.2014. godine, raspisana je javna nabavka male vrednosti dobara po partijama i to uglja i drva za ogrev. Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti iz sekcije “Javne nabavke”. Rok za dostavljanje ponuda je do 18.9.2014. do 10:00 časova.