Јавна набавка Су ИВ-22 43/2013

Позив за подношење понуде и конкурсну документацију јавне набавке Судске јединице у Петровцу на Млави, под ознаком Су ИВ-22 43/2013, можете преузети из секције “Јавне набавке”. Рок за подношење понуда истиче дана 19.12.2013. године.