Јавне набавке обављене у 2011. години унете у Информатор о раду суда

Информатор о раду Основног суда у Пожаревцу за 2011. годину, ажуриран је са подацима о извршеним јавним набавкама у првој половини 2011. године. Можете га преузети из секције 'Интерни акти'.