Јавни бележник за подручје Основног суда у Пожаревцу

Законом о јавном бележништву (“Службени гласник РС”, бр. 31 од 9. маја 2011, 85 од 31. августа 2012, 19 од 27. фебруара 2013, 55 од 23. маја 2014) уређени су организација, делатност, начин и услови рада, као и друга питања од значаја за јавно бележништво. У поступку спровођења конкурса за именовање јавних бележника, који је објавлјен у „Службеном гласнику РС” број 59 дана 05. јуна 2014. године, на основу одредбе чл. 25, 26, 27. и 29. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12,19/13 и 55/14) и доставлјеног мишлјења Конкурсне комисија за спровођење конкурса за именовање јавних бележника, министар правде Никола Селаковић је дана 01. августа 2014. године донео решења о именовању јавних бележника. Имајући у виду да јавни бележници почињу са обавлјањем јавнобележничке делатности почев од 01.09.2014. године, Министарство правде на свом порталу објавило је списак јавнобележничких канцеларија и њихових адреса и то: За подручје Основног суда у Пожаревцу, именован је јавни бележник Чедомир Марјановић, чија се јавнобележничка канцеларија налази у ул. 15. Октобра бр. 2/2 у Пожаревцу, тел:012/526-928, 060/407-2-407.