Javni konkurs Su V-35 211-2013

Iz sekcije “Interni akti” možete preuzeti tekst oglasa o javnom konkursu za radno mesto: sistem administratora, upisničara u izvršnoj i upisničara u krivičnoj pisarnici. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku” Republike Srbije. Oglas je objavljen dana 15.11.2013. u “Sl. glasniku” br. 99.