ЈНМВ.бр. 7/2015

Дана 02.10.2015. године, расписана је јавна набавка мале вредности радова на санацији крова на анексу зграде Основног суда у Пожаревцу. Позив за подношење понуда, Конкурсну документацију и измене од 03.10.2015. године, можете преузети из секције “Јавне набавке”. Рок за подношење понуда је до 14.10.2015. године до 12:00 часова.