Medijacija

ŠTA JE MEDIJACIJA?Posredovanje je svaki postupak, bez obzira na njegov naziv, u kojem strane žele da sporni odnos reše mirnim putem uz pomoć jednog ili više posrednika – medijatora koji stranama pomažu da postignu sporazum.KO MOŽE BITI POSREDNIK?Predsednik suda odnosno starešina drugog organa imenuje posrednika iz reda istaknutih stručnjaka (sudija, advokata i dr.) koji ispunjavaju uslove za obavljanje posredovanja predviđenih Zakonom o posredovanju – medijaciji („Službeni glasnik RS“ br. 18/05) i upisuje ga u Spisak posrednika.Posrednik – medijator nije ovlašćen da stranama nameće obavezujući sporazum.POKRETANJE POSTUPKAPostupak posredovanja započinje prihvatanjem predloga za pokretanje postupka. Ako se strana koja je primila predlog za sprovođenje postupka posredovanja u roku od 15 dana od dana prijema predloga, ili u roku za odgovor koji je naveden u predlogu ne izjasni, smatra se da je predlog za posredovanje odbijen. Pokretanjem postupka posredovanja ne prekida se zastarevanje potraživanja. NAČELA POSTUPKADobrovoljnost – Posredovanje se sprovodi na osnovu izričite saglasnosti strana.Jednakost i ravnopravnost strana – U postupku posredovanja strane imaju jednaka prava i ravnopravne su.Privatnost postupka – U postupku posredovanja, javnost je isključena. U postupku posredovanja učestvuju strane, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici, a sa dozvolom strana i treća lica. Poverljivost – Sve informacije, predlozi i izjave vezani za postupak posredovanja su tajni, ukoliko se strane nisu drukčije sporazumele, osim onih koji se moraju otkriti u skladu sa zakonom ili u cilju primene ili sprovođenja sporazuma o poravnanju, kao i kada to javni interes nalaže.Informacije, predlozi i izjave izneti u toku postupka posredovanja i predlozi dati isključivo u svrhu izmirenja, ne mogu se koristiti u parničnom, arbitražnom ili drugom postupku, niti saopštiti na drugi način.Hitnost – Postupak posredovanja je hitan. Može da traje 30 dana. Sud ili drugi organ može da produži vreme trajanja postupka posredovanja iz opravdanih razloga, na zahtev posrednika ili strana. OKONČANJE POSTUPKA1. zaključivanjem sporazuma između strana; 2. odlukom posrednika, posle konsultacije sa stranama, da se postupak obustavlja, jer dalji postupak nije opravdan; 3. izjavom strane o odustajanju od daljeg postupka. Izvor: Zakon o posredovanju – medijaciji („Službeni glasnik RS“ br. 18/05).