Neradni dani 15, 16. i 17. februar 2012. godine

Postupajući u skladu sa dopisom v.f. predsednika Apelacionog suda u Beogradu Su.br. I-1 9/2012 od 13.2.2012. godine, Osnovni sud u Požarevcu neće raditi u petak 17. februara 2012. godine. Takođe, Sud neće raditi i 15. i 16. februara 2012. godine, na Dan državnosti Republike Srbije.