Нова адвокатска тарифа од 1.1.2013.

Адвокатску тарифу која је која је објављена у “Службеном гласнику РС”, бр. 121/2012 дана 24.12.2012. године и на снази је од 1. јануара 2013. године, можете преузети одавде. Такође, у подсекцији “Водич кроз судски поступак &гт;&гт; Адвокатска тарифа” можете прочитати целокупан текст најновије важеће Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (Сл. гл. РС”, бр. 121/2012).