Основни суд у Пожаревцу од 1.1.2014. године

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (“Службени гласник РС”, бр. 101/2013 од 20.11.2013. године, ступио је на снагу 21.11.2013, а примењује се од 1.1.2014.) у члану 3. став 1. тачка 46. прописано је да се, од 1.1.2014. године, оснива Основни суд у Пожаревцу са седиштем у граду Пожаревцу и судском јединицом у Кучеву, чија се надлежност простире на територији града Пожаревца, општине Жабари, Кучево и Мало Црниће. Од 1.1.2014. основан је и Основни суд у Петровцу на Млави за територију општина Жагубица и Петровац на Млави, са судском јединицом у Жагубици, као и Основни суд у Великом Градишту, за територију општина Велико Градиште и Голубац.