Osnovni sud u Požarevcu od 1.1.2014. godine

Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava (“Službeni glasnik RS”, br. 101/2013 od 20.11.2013. godine, stupio je na snagu 21.11.2013, a primenjuje se od 1.1.2014.) u članu 3. stav 1. tačka 46. propisano je da se, od 1.1.2014. godine, osniva Osnovni sud u Požarevcu sa sedištem u gradu Požarevcu i sudskom jedinicom u Kučevu, čija se nadležnost prostire na teritoriji grada Požarevca, opštine Žabari, Kučevo i Malo Crniće. Od 1.1.2014. osnovan je i Osnovni sud u Petrovcu na Mlavi za teritoriju opština Žagubica i Petrovac na Mlavi, sa sudskom jedinicom u Žagubici, kao i Osnovni sud u Velikom Gradištu, za teritoriju opština Veliko Gradište i Golubac.