PARNIČNA

Centrala: Lokal: 012/544/090 012/544/091 združenje 185 evidencija 135 upisnik 129 Šef parnične pisarnice Tanja Momiroska Evidentičar Tatjana Sedlić Evidentičar Mirjana Živadinović Združenje pošte i iznošenje predmeta sudijama Danijela Stepanović Postupanje po žalbama Biljana Mladenović Parnična pisarnica se nalazi u prizemlju zgrade, kancelarija br. 01. U parničnoj pisarnici Osnovnog suda u Požarevcu stranka može da se informiše o: broju predmeta imenu sudije kojem je predmet dodeljen u rad kretanju predmeta da razgleda predmet, prepisuje delove predmeta molbom može da zatraži prepis ili fotokopiju pojedinih pismena iz spisa predmeta (molbu odobrava sudija) može dobiti potvrdu da je pokrenut spor može dobiti potvrdu da nije pokrenut spor za razvod braka može dobiti potvrdu pravosnažnosti i izvršnosti svake sudske odluke