Програм решавања старих предмета за 2013. годину

Програм решавања старих предмета Основног суда у Пожаревцу за 2013. годину, који је донет од стране в.ф председника суда дана 31.1.2013. године, можете преузети из секције “Интерни акти”.