Program rešavanja starih predmeta za 2013. godinu

Program rešavanja starih predmeta Osnovnog suda u Požarevcu za 2013. godinu, koji je donet od strane v.f predsednika suda dana 31.1.2013. godine, možete preuzeti iz sekcije “Interni akti”.