Saopštenje za javnost Osnovnog suda u Požarevcu od 17.8.2011.

Povodom velikog interesovanja javnosti za krivični predmet K.br.365/2011, koji se vodi pred ovim sudom, između oštećenog kao tužioca Nebojše Sokolovića i tuženih, okr. Marka Miloševića, okr. Saše Lazića, okr. Milana Lazića, okr. Milana Bajića, okr. Bojana Tadića i okr. Zorana Ivanovića, zbog krivičnog dela Teška telesna povreda iz člana 121. stav 1. Krivičnog zakonika, Osnovni sud u Požarevcu objavljuje Saopštenje za javnost od 17.8.2011. godine, koje možete preuzeti i pročitati iz sekcije 'Interni akti'.