Саопштење за јавност од 26.2.2010. године

Поводом више информација објављених у медијима у вези спровођења извршног поступка пред Основним судом у Пожаревцу, између извршног повериоца Драгослава Јевремовића из Пожаревца, против извршног дужника Јавног предузећа “Љубичево”, у предмету И.982/10, Основни суд у Пожаревцу објављује своје саопштење за јавност, које можете преузети из секције 'Интерни акти'.