Sudijski pomoćnici

SUDIJSKI POMOĆNICI OSNOVNOG SUDA U POŽAREVCU Kancelarija Centrala Lokal Gordana Mišić 108 012/544-090 012/544-091 138 Slađana Stanisavljević 108 138 Ljubica Dimitrijević 201 187 Robert Jovanović 7 180 Igor Radosavljević 7 180 Aleksandar Stojadinović 1 101 Valentina Stević SJ Veliko Gradište 012/662-151 Milena Vitić SJ Veliko Gradište Aleksandra Andrejić SJ Žabari 012/250-554 Ljiljana Đorić SJ Petrovac 012/333-131 Dragan Jokanović SJ Petrovac Mita Mitić SJ Petrovac Slobodanka Trajković SJ Žagubica 012/643-586 Desimir Jaćimović SJ Kučevo 012/852-538 Dalibor Lončar 201 012/544-090 012/544-091 187 Marija Tošić 202 193 Ana Marković 202 193 Vesna Aleksovska 202 193 Slađana Simić 203 124 Marjan Ranđelović 203 124 Svetlana Jović 7 180 Sudijski pomoćnik u zvanju sudijskog saradnika obavlja sledeće poslove: pomaže sudiji u radu proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu teoriju izrađuje nacrte sudskih odluka priprema pravne stavove za publikovanje uzima na zapisnik tužbe, predloge i podneske i izjave stranaka vrši nadzor i druge stručne poslove po uputstvima sudije i po nalogu predsednika suda