Судијски приправници

СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИЦИ-ВОЛОНТEРИ У СEДИШТУ СУДА Анкица Хинић Канцеларија бр. 111 Централа: 012/544-090 012/544-091 Локал: 127 Данијела Кузмановић Марија Антић Марија Јевтић Марија Милетић Ивана Стојановић Маја Грубјешић Ксенија Стојадиновић СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИЦИ-ВОЛОНТEРИ У СУДСКИМ ЈEДИНИЦАМА Јелена Николић СЈ Велико Градиште Централа: 012/662-151 Милан Настасијевић Тамара Динчић Наташа Пантелић СЈ Петровац на Млави 012/333-131 Судијски приправник обавља послове утврђене прописима и општим актима о приправницима у циљу оспособљавања за полагање правосудног испита. Током приправничке праксе судијски приправници: упознају рад судских служби, писарница и одељења прате суђења под надзором и инструкцијама судија израђују нацрте судских одлука проучавају судску праксу, како у кривичној, тако и у грађанској материји Спровођење програма обуке и стручног усавршавања судијских приправника и волонтера обавља истражни судија Драгана Јевремовић Тодоровић.