Sudijski pripravnici

SUDIJSKI PRIPRAVNICI-VOLONTERI U SEDIŠTU SUDA Ankica Hinić Kancelarija br. 111 Centrala: 012/544-090 012/544-091 Lokal: 127 Danijela Kuzmanović Marija Antić Marija Jevtić Marija Miletić Ivana Stojanović Maja Grubješić Ksenija Stojadinović SUDIJSKI PRIPRAVNICI-VOLONTERI U SUDSKIM JEDINICAMA Jelena Nikolić SJ Veliko Gradište Centrala: 012/662-151 Milan Nastasijević Tamara Dinčić Nataša Pantelić SJ Petrovac na Mlavi 012/333-131 Sudijski pripravnik obavlja poslove utvrđene propisima i opštim aktima o pripravnicima u cilju osposobljavanja za polaganje pravosudnog ispita. Tokom pripravničke prakse sudijski pripravnici: upoznaju rad sudskih službi, pisarnica i odeljenja prate suđenja pod nadzorom i instrukcijama sudija izrađuju nacrte sudskih odluka proučavaju sudsku praksu, kako u krivičnoj, tako i u građanskoj materiji Sprovođenje programa obuke i stručnog usavršavanja sudijskih pripravnika i volontera obavlja istražni sudija Dragana Jevremović Todorović.