Судска управа

  СУДСКА УПРАВА Судија Функција Послови Добрица Живковић В.Ф. председника суда руководи пословима судске управе Бошко Митровић први заменик в.ф. пред.суда у случају спречености или одсутности пред.суда доноси и потписује акте судске управе који нису у искључивој – непреносивој надлежности председника суда поступа по притужбама и захтевима за изузеће и искључење судија у грађанским стварима поступа по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја Милијана Љубић заменик в.ф. пред.суда у судским јединицама у Великом Градишту и Кучеву поступа по притужбама и захтевима за изузеће и искључење у предметима по којима се поступа на подручју судских јединица у Великом Градишту и Кучеву поступа по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја у предметима по којима се поступа на подручју поменутих судских јединица газдовање судском зградом у судској јединици у Великом Градишту, надзор над газдовањем судском зградом у судској јединици у Кучеву Момчило Поповић заменик в.ф. пред.суда у судским јединицима у Петровцу, Жагубици и Жабарима поступа по притужбама и захтевима за изузеће и искључење у предметима по којима се поступа на подручју судских јединица у Петровцу, Жагубици и Жабарима поступа по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја у предметима по којима се поступа на подручју поменутих судских јединица газдовање судском зградом у судској јединици у Петровцу надзор над над газдовањем судским зградама у судским јединицама у Жагубици и Жабарима Судија Посебне обавезе Драгана Јевремовић Тодоровић евиденција, распоређивање и спровођење програма обуке и стручног усавршавања судијских приправника и волонтера Даринка Јорговановић евиденција, распоређивање и праћење рада судијских помоћника Бошко Митровић портпарол – информисање, контакт са јавношћу и медијима у грађанским стварима Мирослав Лукић портпарол – информисање, контак са јавношћу и медијима у кривичним стварима Драган Пауновић газдовање судском зградом у судској јединици у Кучеву, под надзором, упутствима и налозима председника и овлашћених заменика Ранко Милошевић газдовање судском зградом у судској јединици у Жагубици, под надзором, упутствима и налозима председника и овлашћених заменика Живадин Обрадовић газдовање судском зградом у судској јединици у Жабарима, под надзором, упутствима и налозима председника и овлашћених заменика Секретар суда Послови Милена Ковачевић поред редовних послова, одлучивање о ослобађању од плаћања судске таксе за оверу докумената Технички секретар Послови Катарина Седлић поред редовних послова, евиденција, позивање и праћење рада судија поротника